You are here

Έλεγχος για όλα στο Συνεργατισμό

20/06/2018 13:28

Απόφαση για έλεγχο όλων των πτυχών λειτουργίας του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, της συνεργατικής κεντρικής τράπεζας και της συνεργατικής κυπριακής τράπεζας, έλαβε η κυβέρνηση με τη συνδρομή ξένων εμπειρογνωμώνων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργικού συμβουλίου να απευθυνθεί στο γενικό εισαγγελέα με την παράκληση να ασκήσει την κατά το νόμο προβλεπόμενη αρμοδιότητα και εξουσία του διορίζοντας ερευνητική επιτροπή με αντικείμενο όλες τις πτυχές λειτουργίας του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, της συνεργατικής κεντρικής τράπεζας και της συνεργατικής κυπριακής τράπεζας.

Η έρευνα, σημείωσε, θα είναι σε σχέση με τα αποτελέσματα τα οποία οδήγησαν διαχρονικά στις σχετικές αποφάσεις της πολιτείας.

Απευθυνόμενος στο γενικό εισαγγελέα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγείται ότι λόγω της ιδιορρυθμίας του θέματος η αρμόδια διερευνητική επιτροπή που θα οριστεί θα ήταν ορθό να επιλέξει και να διορίσει κατά την απόλυτη δική της κρίση ξένους εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένους στο θέμα ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός τακτού χρονικού διαστήματος και να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ευρήματα και πορίσματα με πλήρη διαφάνεια.

Στόχος, είπε, είναι να ενημερωθεί ο κυπριακός λαός για όσους τυχόν έχουν ευθύνες.

Η έρευνα θα καλύπτει μεταξύ άλλων τους λόγους για τους οποίους το Συνεργατικό Πιστωτικό Σύστημα παρέμεινε εκτός της εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας ακόμη και μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ παρά τις συστάσεις και τις συνέπειες αυτής της απόφασης.

Δεύτερο, γιατί και πως οδηγήθηκε ο Συνεργατισμός στην ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης με ευθύνη του κράτους και καταβολή ποσού ύψους €1,5 δισ. αρχικά το 2013.

Τρίτο πότε και πως και κάτω από ποιους όρους και με ποιες διασφαλίσεις έχουν παραχωρηθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €7,49 δισ.

Τέταρτο, τυχόν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα καθώς και μέλη της διοίκησης και διευθυντικά στελέχη του Συνεργατισμού και ακόμη τη γενική διαχείριση και τυχόν πολιτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του Συνεργατισμού της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας αλλά και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

«Ενδεικτικά αυτά είναι θέματα μεταξύ άλλων τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν», είπε.

Ερωτηθείς σε ποιο βάθος χρόνου θα πρέπει να αφορά η έρευνα, ο εκπρόσωπος είπε ότι «η έρευνα θα πρέπει να διαλαμβάνει την ουσία της λειτουργίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Δεν έχει νόημα ο χρονικός προσδιορισμός. Θα πρέπει να ερευνηθούν πρακτικές που οδήγησαν στο να έχουμε €7,5 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια».

Σχολιάζοντας επικρίσεις από τον γγ του ΑΚΕΛ περί εκβιαστικών διλημμάτων, ο εκπρόσωπος είπε ότι «στην πραγματικότητα εκβιαστικά διλήμματα στην Κύπρο έθεσαν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) των €7,5 δισ.»

«Και θα ήταν ίσως μια σκέψη να υποβληθεί από τα κοινοβουλευτικά κόμματα μια κοινοβουλευτική ερώτηση, προκειμένου να πληροφορηθούν το ποιοι έδιναν σε ποιους και με ποιο τρόπο ΜΕΔ που συμποσούνται σήμερα σε €7,5 δισ. Το πότε, επίσης θα το δείξει η έρευνα. Εμείς έχουμε την πληροφορία ότι από τις χορηγίες που δόθηκαν στη ΣΚΤ τα τελευταία χρόνια που είναι κάτω από την ευθύνη του κράτους και του υπουργείου οικονομικών, και που είναι κάπου λιγότερο από €0,5 δισ., ποσοστό 98,5% είναι εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα ΜΕΔ είχαν δοθεί προηγουμένως. Αφήνουμε όμως στοιχειοθετημένα να αποφανθεί η έρευνα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση σε σχέση με τα ΜΕΔ, ο εκπρόσωπος είπε ότι «όποιος έχει κάποια λύση να προτείνει σε σχέση με τα €7,5 δισ. σε ΜΕΔ θα ήταν καλοδεχούμενη».

Σχολιάζοντας επικρίσεις πολιτικού αρχηγού ότι οι αποφάσεις αυτές δεν επιλύουν το πρόβλημα του ψηλού δανεισμού και των ΜΕΔ, ο εκπρόσωπος είπε ότι «δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσουμε ένα φορέα, όπως ήταν η εισήγηση διαφόρων πολιτικών πλευρών και όπως ήταν η γενική κατανόηση σε σύσκεψη που έγινε στο προεδρικό μέγαρο μετά τις προεδρικές εκλογές. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ είναι μπροστά μας. Τώρα όμως δόθηκε η ευκαιρία €7,5 δισ. να βγουν εκτός του τραπεζικού συστήματος και ταυτόχρονα δόθηκε και το έναυσμα για τη δημιουργία και λειτουργία ενός φορέα για τη διαχείριση των ΜΕΔ. Ήταν κοινό μυστικό, και συζητήθηκε και κατά την προεκλογική περίοδο, ότι στην κατάσταση πραγμάτων που ισχύει σήμερα, για να γίνει ένας τέτοιος φορέας θα έπρεπε, δυστυχώς, να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση».

Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νιώθει πολύ έντονα την ισχυρή βούληση να γίνει έρευνα για τα πάντα, για όλους και για κάθε πτυχή λειτουργίας του Συνεργατισμού, δήλωσε ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.

«Ως κυβέρνηση δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε και επιθυμούμε την πλήρη διερεύνηση για να δοθούν αξιόπιστες απαντήσεις στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται αυτές τις μέρες», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης στη μεσημβρινή εκπομπή του Alpha.

«Είναι θέση και του προέδρου και του υπουργικού συμβουλίου ότι αυτή η έρευνα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο οίκο του εξωτερικού και να μην κρατήσει χρόνια. Εισήγηση του προέδρου είναι ότι αυτή η έρευνα πρέπει α δημοσιοποιηθεί, να μην μείνει σε ένα συρτάρι», τόνισε.

«Για να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι η κυβέρνηση επέλεξε το συγκεκριμένο οίκο, δόθηκαν οδηγίες στο γενικό εισαγγελέα να επιλέξει», ανέφερε.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έντονος ότι καμία πτυχή δεν θα πρέπει να παραμείνει αδιευκρίνιστη», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς γιατί να γίνει έρευνα για γεγονότα πριν το 2013 αφού έγινε έρευνα και οι υπεύθυνοι είναι στα δικαστήρια, ο υπουργός απάντησε ότι διερευνήθηκαν κάποιες συγκεκριμένες πτυχές που αφορούσαν ενέργειες ατόμων.

«Δεν ερευνήθηκε πχ η διαδικασία παραχώρησης δανείων, εάν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα ή στελέχη των διοικήσεων και των τωρινών μετά το 2013 και των προηγούμενων, που έδιναν δάνεια στον εαυτό τους ή στην οικογένειά τους, ή πολιτικά πρόσωπα με ποιους όρους, ποια ήταν η διαχείριση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του Συνεργατισμού κλπ.», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Σημείωσε ότι παρά τα θετικά που έχει προσφέρει η συνεργατική ιδέα, το συνεργατικό κίνημα σε πολλούς συμπολίτες μας διαχρονικά, «οικοδομήθηκαν δομές και διαδικασίες που δεν προήγαγαν την διαφάνεια, την αξιοπιστία, τη σωστή οικονομική διαχείριση με αποτέλεσμα να βρεθεί ο Συνεργατισμός το 2013 με αρνητική θέση €300 εκ. και τα ΜΕΔ να ανέλθουν στα 7,5 δισ. «Σήμερα βρίσκονται στα €6,2 δισ. και παρά τη βελτίωση παραμένουν βουνό για τον Συνεργατισμό και την οικονομία».

Σημείωσε ότι μετά τη στήριξη του 2014, «συνεχώς ανακαλύπτονται νέες μαύρες τρύπες του παρελθόντος όπως για παράδειγμα η περίπτωση των υπερχρεώσεων που έγιναν στην προηγούμενη περίοδο και η ΣΚΤ φέτος κλήθηκε να πληρώσει που κτύπησε τα κεφάλαια της τράπεζας κατά €111 εκ.

Ερωτηθείς εάν διερευνάται και η σημερινή διοίκηση για λάθη, ο υπουργός απέφυγε να απαντήσει σημειώνοντας ότι «είναι δεδομένες οι αδυναμίες στην εταιρική διακυβέρνηση. Ξεκίνησαν από το μηδέν. Το 2014 υπήρχαν ανύπαρκτες δομές διακυβέρνησης στο Συνεργατισμό, ήταν ένα χαλαρό δίκτυο 94 τοπικών συνεργατικών εταιρειών».

Σημείωσε ότι και η κρατικοποίηση δημιουργεί πρόβλημα διακυβέρνησης επειδή μετατρέπεται σε ένα ημικρατικό οργανισμό.

Επεσήμανε ότι με τη σημερινή διοίκηση της ΣΚΤ έγινε πρόοδος σε όλα τα μέτωπα ωστόσο δεν μετέτρεψαν τη συνεργατική μέσα σε αυτά τα χρόνια σε μια τέλεια τράπεζα.

Σημείωσε ότι τα μέλη της επιτροπείας και του ΔΣ της ΣΚΤ πέρασαν το κριτήριο καταλληλότητας της ΕΚΤ.

Της Ηρώς Ευθυμίου