You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –   27  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι'  αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.090.554  μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,50%  επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Ψήφισαν 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.090.554 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,50%  επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας  διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

1)    Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

2)    Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο  καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της διαχειριστικής χρήσεως 2017.

3)  Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2018.

4)  Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Wednesday, 27 June, 2018 - 15:10