You are here

Κέρδη έναντι ζημιών και μέρισμα από τη Lordos

28/04/2022 12:40

Κέρδη ανακοίνωσε για το 2021 το συγκρότημα Lordos, έναντι ζημιών την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κέρδος για το έτος ανήλθε σε €1.474.075, σε σύγκριση με καθαρή ζημιά €2.875.480 το 2020, ενώ το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας, ανήλθε σε €1.067.930, σε σύγκριση με ζημιά ύψους €2.408.623 το 2020.

Το κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας ανήλθε στα 3,05 σεντ το 2021, σε σύγκριση με ζημιά ανά μετοχή ύψους 6,88 σεντ το 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε όπως προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,025 ανά μετοχή (7,35% στην ονομαστική αξία της μετοχής).

Αύξηση εσόδων μετά τη χαλάρωση μέτρων Covid-19

Με βάση τα αποτελέσματα, τo εισόδημα του Συγκροτήματος το 2021 αυξήθηκε κατά €8.775.405 ή 152% από €5.773.923 σε €14.549.328, λόγω της αύξησης των ποσοστών πληρότητας των ξενοδοχείων που προέκυψε από την χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού (COVID-19).

Ως αποτέλεσμα, το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά €4.412.661 ή 241%, από €1.831.600 το 2020 σε €6.244.261.

Τα άλλα εισοδήματα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν στις €432.464 το 2021 από €51.572 το 2020 και αφορούσαν κυρίως κυβερνητικές χορηγίες.

Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 14% στις €347.029, σε σύγκριση με €303.817 το 2020.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν από €4.547.666 το 2020 σε €4.584.198.

Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ποσό ύψους €1.839.142 ή 40% (2020: €1.871.496 ή 41%) αφορά αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Τα χρηματοοικονομικά εξόδα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν από €195.111 το 2020 σε €209.791.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αφορούν κυρίως τόκους πάνω σε δάνεια.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος αυξήθηκε σε €111.271.903 (2020: €111.041.050) ενώ τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν στα €73.637.954 (2020: €72.939.649). Τα δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος μειώθηκαν στα €7.117.055 (2020: €7.571.391).

Έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου

Σε ότι αφορά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα, γίνεται αναφορά στον κίνδυνο επιτοκίου.

Ο κίνδυνος όπως σημειώνεται, πηγάζει από την διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το δανεισμό του και τα μετρητά στην τράπεζα.

Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.

Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την δίκαιη αξία.

Όπως αναφέρεται, η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και λαμβάνει τα δέοντα μέτρα.