You are here

Αλλαγές στους προϋπολογισμούς δήμων

18/08/2022 07:51

Λόγω της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι προϋπολογισμοί των Δήμων και των Αστικών Συμβουλίων Αποχέτευσης θα πρέπει να ετοιμαστούν σε μονοετή βάση και όχι σε τριετή βάση, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε εγκύκλιό του σημειώνει ότι «ενόψει αυτής της σημαντικής μεταρρύθμισης, αποφασίστηκε όπως, οι προϋπολογισμοί των Δήμων στην παρούσα φάση ετοιμαστούν σε μονοετή βάση, δηλαδή μόνο για το 2023, και όχι σε τριετή βάση. Οι προϋπολογισμοί των Δήμων για το έτος 2023 θα ετοιμαστούν σε ενιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της κρατικής χορηγίας, το οποίο για το έτος 2023 παραμένει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος».

Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία επικεντρώνονται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι προϋπολογισμοί τόσο των Δήμων, όσο και των Αστικών Συμβουλίων Αποχετεύσεων για το 2023, να ετοιμαστούν με σύνεση και ορθολογισμό και να γίνει ιεράρχηση των προτεραιοτήτων πολιτικής.

Πρόσθετα, οι δαπάνες θα πρέπει να είναι εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις στρατηγικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης και διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτούς έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθεμένη αξία και είναι συναρτώμενα, όπου εφαρμόζεται, με τους στρατηγικούς στόχους της κυβέρνησης, όπως αυτοί απορρέουν από τη Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής που περιλαμβάνεται στο ΣΠΔΠ 2023-2025.

Τονίζεται ότι ενόψει της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία κατ’ επέκταση επηρεάζει αρνητικά τα οικονομικά των Δήμων, για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τόσο τα ταμειακά διαθέσιμα, όσο και η δυνατότητα είσπραξης των εσόδων.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, οι προϋπολογισμοί πρέπει να διέπονται από την Αρχή του Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού, δηλαδή τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τη λειτουργία του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής χορηγίας, πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του.

Η ταμειακή ροή θα πρέπει να παρουσιάζει θετικό ή μηδενικό υπόλοιπο, για εξασφάλιση της βραχυχρόνιας ρευστότητας, δηλαδή ο Δήμος να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις του περιλαμβανομένων και των αποπληρωμών των δανείων του.

Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση, τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας αλλά και την εισπρακτική δυνατότητα του Δήμου.

Σημειώνεται ότι, για τις εκτιμήσεις των εσόδων θα πρέπει να δίδονται λεπτομέρειες των κυριότερων παραμέτρων με βάση τις οποίες έγιναν οι υπολογισμοί. Επιπλέον, οι σημαντικές αυξομειώσεις θα πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς και να αναφέρεται κατά πόσον η αυξομείωση οφείλεται σε νομοθετική ρύθμιση, ή στην εισαγωγή νέων μέτρων, κ.λ.π. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα καθυστερημένα έσοδα για τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες για είσπραξή τους και ο κάθε Δήμος θα πρέπει να περιλάβει στο επεξηγηματικό σημείωμα, τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για το σκοπό αυτό.

Όσον αφορά τα νέα έργα, αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση, με την οποία θα διαφαίνεται ότι το έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο, έχει ψηλή προστιθέμενη αξία, συνάδει με τις προτεραιότητες πολιτικής του Δήμου και κατ’ επέκταση με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική.

Ενόψει όμως της επικείμενης εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτρέπονται οι Δήμοι όπως στον Προϋπολογισμό τους περιλάβουν μόνο τα έργα που κρίνονται αφενός απαραίτητα, αλλά και ώριμα, και υπάρχουν προς τούτο τα ρευστά διαθέσιμα για την υλοποίηση τους, εντός των επόμενων ετών.

Της Γεωργίας Χαννή