You are here

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 21/06/2012, και στην οποία παρέστησαν (2) δύο μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 64,20% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν .

2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.

3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011.

4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2012. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2012 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)» με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15931) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Επαμεινώνδας Γκιπάλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 24051 ).

5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.

6) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (3,00€) και η κατώτατη τριάντα λεπτά του ευρώ (0.30€). Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 20-06-2013. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

7) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2012, όπως δεν δόθηκαν και για τα έτη 2010- 2011.

8) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% να χειριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.

9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας.

10) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη αλλαγή λήξης της εταιρικής Οικονομικής Χρήσης .

11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η αναβολή της μεταφοράς της έδρας της εταιρίας προκειμένου να διερευνηθεί η εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων.

12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
Friday, 22 June, 2012 - 10:05