You are here

Ψήφος εμπιστοσύνης οίκων στην Κύπρο

24/11/2022 12:57

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια ακολούθησαν μια πολύ θετική και αξιοσημείωτη βελτίωση, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Σε ομιλία του στο 1st Annual Financial Markets Forum, ο υπουργός ανέφερε ότι οι αξιολογήσεις έχουν επιτευχθεί παρά την αβεβαιότητα, την ύφεση και τις πληθωριστικές πιέσεις που οφείλονται στην ενεργειακή κρίση στην παγκόσμια και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή οικονομία και στη διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού που είχε ήδη ξεκινήσει από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού και επιδεινώθηκε σοβαρά από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επεσήμανε ότι όλοι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συμφωνούν ότι οι οικονομικές επιδόσεις της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οικονομικών κατά το 2021, αλλά και η ανθεκτικότητα που έχει δείξει το 2022 μέχρι σήμερα, ήταν πολύ καλύτερες από ό,τι αναμενόταν και οι μεσοπρόθεσμες συνθήκες συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καταγράφουν επίσης τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η οικονομία, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα τα ΜΕΔ στον τραπεζικό τομέα και τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.

«Ουσιαστικά, οι οίκοι δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές και τις μελλοντικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία. Βασίζουν τη γνώμη τους όχι μόνο στη γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση του 2011-2013 και τη δύσκολη υγειονομική κρίση του 2020, καθώς και στις συνέπειες της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας το τρέχον έτος, αλλά και στην πεποίθησή τους ότι μεσοπρόθεσμα, υπάρχουν ισχυροί παράγοντες για την ανάπτυξη και ισχυρές προοπτικές για επιστροφή στα δημοσιονομικά πλεονάσματα», τόνισε.

Σημείωσε ότι η ανάκαμψη μπορεί να επιτευχθεί με την ορθολογική απορρόφηση και χρήση κονδυλίων από την ΕΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και, μακροπρόθεσμα, με την εκμετάλλευση των αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Όπως επεσήμανε ο κ. Πετρίδης, η κατάταξη της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα από το Σεπτέμβριο του 2018 αποτελεί εξαιρετική εξέλιξη. Ο οίκος Standard & Poor's έχει πρωτοποριακό ιστορικό όσον αφορά τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ήταν ο πρώτος οργανισμός που αναθεώρησε προς τα κάτω την αξιολόγηση το φθινόπωρο του 2011, υποβαθμίζοντας το χρέος κατά 12 βαθμίδες σωρευτικά το 2011-2013. Αλλά ήταν επίσης ο πρώτος οργανισμός που αναβάθμισε την αξιολόγηση κατά 11 συνολικά βαθμίδες από το 2013 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το στάδιο, η Δημοκρατία βαθμολογείται στο BBB ​​από τους Standard & Poor's (και από τον DBRS), δύο βαθμίδες εντός της επενδυτικής περιοχής.

Ο υπουργός πρόσθεσε  ότι η κυβέρνηση διατηρεί με σύνεση ταμειακά αποθέματα που ισοδυναμούν με τις χρηματοδοτικές ανάγκες τουλάχιστον των επόμενων εννέα μηνών, μειώνοντας τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης.

Υπογράμμισε ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει τους πόρους, τα εργαλεία, την όρεξη αλλά και την πεποίθηση να επιδιώξει την ανάπτυξη διαφοροποιώντας το παραγωγικό της μοντέλο και επενδύοντας σε τομείς υψηλής αξίας, όπως οι ΤΠΕ και η πράσινη ενέργεια.

Πρόσθεσε ότι η συμβολή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην οικονομική ευημερία, έχει αυξηθεί με τη στροφή της παγκόσμιας οικονομίας προς έναν τρόπο παραγωγής στον οποίο η γνώση έχει γίνει βασικό στοιχείο.

«Οι προκλήσεις της οικονομίας της γνώσης είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη. Η έντονη επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη των ΜμΕ είναι από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων μιας συνεχώς εξελισσόμενης παγκόσμιας οικονομίας», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Κύπρος έχει κάνει, τα τελευταία χρόνια, σημαντικά βήματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, παρουσιάζοντας έναν από τους υψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων Ε&Κ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

«Τα πανεπιστήμιά μας κατατάσσονται ψηλά διεθνώς και οι ερευνητές μας είναι μεταξύ των κορυφαίων στην εξασφάλιση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών κεφαλαίων για τα ερευνητικά τους προγράμματα. Ως Υπουργός Οικονομικών, έχω ήδη υπογράψει συμφωνία χρηματοδότησης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την ίδρυση του Cyprus Equity Fund, του πρώτου μετοχικού ταμείου που χρηματοδοτείται από το κράτος στην Κύπρο».

 Το Cyprus Equity Fund θα κεφαλαιοποιήσει την τεχνογνωσία των ενδιαφερομένων στην αγορά για να αντιμετωπίσει επαρκώς το κενό χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων, υποστηρίζοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με τις απαιτούμενες αρχικές και επακόλουθες επενδύσεις.

Θα ωφελήσει τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις και το οικοσύστημα καινοτομίας .

Το Κυπριακό Μετοχικό Ταμείο παρέχει επίσης μια σημαντική ευκαιρία στον τοπικό κλάδο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων να λάβει μέρος στη χρηματοδότηση κινδύνου που απευθύνεται κυρίως σε κυπριακές επιχειρήσεις.

Τόνισε ότι προς τη δυνατότητα εναλλακτικής χρηματοδότησης, απαραίτητη για την τόνωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εργάζεται επίσης για την αναβάθμιση του τρέχοντος Κόμβου Καινοτομίας σε Regulatory Sandbox, το οποίο θα παρέχει στις εταιρείες RegTech και FinTech λεπτομερή καθοδήγηση σε έναν ασφαλή ρυθμιστικό χώρο.

Της Γεωργίας Χαννή