You are here

Κλ. Νικολαΐδης: Σύμμαχος επιχειρήσεων το Τμ. Μετεωρολογίας

22/01/2023 06:00

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει μετεωρολογικές πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών σε διάφορους τομείς της κυπριακής οικονομίας αναφέρει στη συνέντευξή του στη StockWatch, ο διευθυντής του τμήματος Κλεάνθης Νικολαίδης.

Τόνισε ότι ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον τουρισμό, αναφέροντας ότι το τμήμα δίνει πληροφορίες για την ασφαλή διακίνηση εκατοντάδων αεροπλάνων που διακινούνται προς και από την Κύπρο.

Ο κ. Νικολαίδης δίνει επίσης απαντήσεις σε ερωτήματα, για την κλιματική αλλαγή, το πώς επηρεάζει την Κύπρο και το τι θα πρέπει να κάνουμε ως χώρα για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης.

Επίσης, αναφέρεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που θεωρεί ότι ευνοούνται από το κλίμα στην Κύπρο, τα καλύτερα σημεία για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, αλλά και στο τι καιρό θα έχει τις Κυριακές των προεδρικών εκλογών.

Εμπόδια στη μετεωρολογική πληροφόρηση

Ο κ. Νικολαΐδης φέρνει επίσης στην επιφάνεια ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που επηρεάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει το τμήμα και το οποίο αφορά τα εμπόδια που προκύπτουν στην ένταξη του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης του Καιρού.

Όπως επεσήμανε, την συμμετοχή της Κύπρου στο γνωστό ως ECMWF, μπλοκάρει η Τουρκία.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, η Τουρκία η οποία είναι μόνιμο μέλος ασκεί βέτο στην ένταξη της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ο οποίος μάλιστα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Νικολαίδης ανέφερε ότι το Τμήμα Μετεωρολογίας με την εγγραφή του στο ECMWF, θα μπορεί να προβαίνει σε αγορά συνοριακών πληροφοριών για το προγνωστικό μοντέλο της Κύπρου, ενώ σήμερα λαμβάνει διασυνοριακές πληροφορίες από την Αμερική.

 

Η συνέντευξη:

Ερ.: Τι περιλαμβάνουν οι αρμοδιότητες του τμήματος μετεωρολογίας και οι υπηρεσίες που παρέχετε και πώς συνδέονται αυτές οι υπηρεσίες με τους διάφορους τομείς της οικονομίας;

Απ.: Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι η Αρμόδια Αρχή για την μελέτη του καιρού και του κλίματος στην περιοχή της Κύπρου, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ως Τμήμα είναι κάτω από την οργανωτική δομή του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  και έχει οροφή προσωπικού 65 στελέχη τόσο σε επιστημονικό όσο και τεχνικό επίπεδο.

Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες είναι πολλαπλός και βασίζεται στις ανάγκες των διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Κύπρου, αλλά και στις δυνατότητες που έχει το Τμήμα για παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Το τμήμα χωρίζεται στους τομείς, Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας, Κλιματολογικής και Εφαρμογών, Σταθμών, Οργάνων και Υποστήριξης και Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας λειτουργεί δίκτυο από 17 κλιματολογικούς σταθμούς και 82 βροχομετρικούς σταθμούς, σταθμό για παρατηρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα στην Αθαλάσσα και γραφεία στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, όπου λειτουργούν επίσης συνοπτικοί μετεωρολογικοί σταθμοί καθώς επίσης και 50 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς.

Το Τμήμα διαθέτει επίσης σύστημα βάσης δεδομένων και ποιοτικού ελέγχου που διευκολύνει την παροχή πληροφοριών στο κοινό και σ' όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ερ.:Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες θεωρείτε ότι ευνοούνται από το κλίμα στην Κύπρο;

Απ.:Θεωρώ ότι επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούν ή και συνδέονται με το κλίμα, την οικολογία, αλλά και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ευνοούνται για ανάπτυξη στην Κύπρο. Η βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κυκλική οικονομία η ανακύκλωση κλπ είναι τέτοιες οικονομικές δραστηριότητες

Οι πληροφορίες που παρέχει το Τμήμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι σε θέση να διαθέσει κατάλληλα στοιχεία για αναπτύξεις ΑΠΕ, όπως π.χ. ποιες περιοχές προσφέρονται περισσότερο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων.

Το τμήμα διαθέτει αρκετά δεδομένα και μπορεί να βοηθήσει όποιο θέλει να δραστηριοποιηθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ερ.: Ποιες είναι οι καταλληλότερες περιοχές για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων;

Απ.: Σε όλες τις νότιες πλευρές, πλαγιές του Τροόδους, αλλά και σε άλλες κατάλληλες περιοχές, μπορούν να γίνουν τέτοιες μορφές ανάπτυξης όπως κυρίως φωτοβολταϊκών πάρκων.

Το ηλιακό δυναμικό της Κύπρου είναι αρκετά ψηλό και παρατηρείται αύξηση της εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων για ιδιωτική χρήση, τα τελευταία χρόνια.

Όσο αφορά το αιολικό δυναμικό της Κύπρου αυτό είναι περιορισμένο, λόγω ίσως και τους κόστους ανάπτυξη ενός πάρκου. Ποιο συμβατά με το κλίμα της Κύπρου για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων είναι τα παράλια.

Ερ: Ποιος είναι ο ρόλος του Τμήματος Μετεωρολογίας σε σχέση με την αεροπορική κίνηση στη χώρα μας και κατ΄ επέκταση στον τουρισμό;

Απ.: Στο αεροδρόμιο Λάρνακας εκτός από την λειτουργία συνοπτικού σταθμού, το Τμήμα λειτουργεί και την μονάδα πρόγνωσης καιρού. Η μονάδα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της πρόγνωσης καιρού, με την έκδοση προγνώσεων και προειδοποιήσεων, για τις οποίες ενημερώνει όλες τις Αρμόδιες Αρχές, ενώ συγχρόνως εξυπηρετεί και πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες του τόπου. 

Μια από τις κύριες δραστηριότητες του Τμήματος είναι η υποστήριξη της αεροναυσιπλοΐας. Το ότι η Κύπρος είναι ένας πολύ καλός τουριστικός προορισμός, δίνει την υποχρέωση στο Τμήμα, να έχει πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, αλλά και κατάλληλα στελεχωμένο γραφείο πρόγνωσης καιρού, το οποίο να εξυπηρετεί όλες τις πτήσεις που προσγειώνονται και απογειώνονται από και προς τα αεροδρόμια της χώρας μας, αλλά και όλες τις υπερπτήσεις που διακινούνται στο FIR Λευκωσίας (Περιοχή Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας).

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτό το δύσκολο και πολύ απαιτητικό έργο, καθώς κατά τους θερινούς μήνες μπορεί καθημερινά να υπάρχουν πέραν των 150 διακινήσεων αεροπλάνων ημερησίως, ενώ παράλληλα είναι πολλαπλάσιες και οι πτήσεις που διέρχονται μέσα από την περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας, έχει στελεχωθεί με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά διαθέτει και την απαραίτητη υποδομή για να εξυπηρετεί αυτές τις πτήσεις.

Να τονιστεί ότι για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα προς την Πολιτική Αεροπορία, αποζημιώνεται μέχρι και 80% των δαπανών του. Συγκεκριμένα, όλα τα έξοδα του Τμήματος, υποδομές, μισθοί, λειτουργικά έξοδα κτλ  για την εξυπηρέτηση των καθημερινών πτήσεων, καλύπτονται μέχρι και 80% από το Eurocontrol.

Είναι πολύ ουσιαστικός αυτό ο ρόλος του Τμήματος, ειδικά για την ασφαλή μεταφορά από και προς την Κύπρο εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών από όλο τον κόσμο.

Να υπογραμμιστεί δώ, ότι οι πληροφορίες που δίνονται στην Πολιτική Αεροπορία είναι κατάλληλα πιστοποιημένες από την Εθνική Εποπτική Αρχή, και διέπονται από την Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015.

Πιστοποιήσεις για τις οποίες το Τμήμα εξετάζεται σε τακτά διαστήματα για να τις διαθέτει, καθώς το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να εργάζεται και να παρέχει αυτές τις πληροφορίες, είναι πολύ αυστηρό και απαιτητικό.

Ερ.: Ποια είναι η σχέση του Τμήματος Μετεωρολογίας με τις δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ;

Απ.: Παρότι το Τμήμα εκδίδει προγνώσεις και προειδοποιήσεις για τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου αλλά και για την ανατολική Μεσόγειο και κατά συνέπεια για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, εντούτοις δεν υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα για να βοηθήσουν το Τμήμα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, σε περιοχές που γίνονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Η Κύπρος εξασφαλίζει δεδομένα, από τις πλατφόρμες που εργάζονται στην ΑΟΖ της Κύπρου, καθώς αυτές έχουν εγκατεστημένους μετεωρολογικούς αισθητήρες, ωστόσο ποιο σωστή και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων στην ΑΟΖ από το Τμήμα θα γινόταν εάν είχαμε στην διάθεση μας, μόνιμους μετεωρολογικούς σταθμούς στην θαλάσσια περιοχή.

Ως τέτοιοι θα μπορούσαν να είναι οι κινητοί πλωτήρες, οι οποίοι θα παρέχουν συνεχή πληροφόρηση την οποία το Τμήμα θα μπορούσε να αξιοποίηση για την καλύτερη ενημέρωση και παροχή Υπηρεσιών.

Δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, αλλά δεν έχουν τελεσφορήσει ακόμα σε επιχειρησιακό επίπεδο.

 Ερ:  Έχει στην διάθεση του το Τμήμα τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές, σύγχρονα και προηγμένα συστήματα;

Το Τμήμα μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του, προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες αγορές υπό μορφή δημοσίων συμβάσεων, με κατάλληλους οικονομικούς φορείς προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε αυτές είναι προς την Πολιτική Αεροπορία, είτε προς άλλες οικονομικές δραστηριότητες του τόπου

Αυτή την περίοδο διαθέτουμε υπηρεσίες από δύο μετεωρολογικά ραντάρ, τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Νατά Πάφου και στην Ριζοελιά της επαρχίας Λάρνακας, με τα οποία εποπτεύεται μετεωρολογικά το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας.

Υπάρχουν επίσης αυτόματα συστήματα μετεωρολογικής παρατήρησης, εγκατεστημένα και κατάλληλα διασυνδεδεμένα, στους αεροδιάδρομους των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

Η ασφάλεια των πτήσεων είναι πρωταρχική υποχρέωση του Τμήματος, γι΄ αυτό και δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα, σε πιστοποιημένους φορείς για την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων που βοηθούν στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας των πτήσεων.

Το Τμήμα παράλληλα, έχει εγκατεστημένους σε πάρα πολλά σημεία της Κύπρου, αυτόματους και αυτόνομους μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι δίνουν ανά πάσα στιγμή πληροφόρηση σε μια κεντρική μονάδα, στους προγνώστες καιρού και μέλη της κοινωνίας, για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην επικράτεια της Κύπρου.

Υπάρχουν περίπου 50 τέτοιοι σταθμοί, ένα πολύ πυκνό δίκτυο για τα δεδομένα της χώρας μας, όπως επίσης υπάρχει εγκατεστημένος ο σταθμός ραδιοβόλισης στην Αθαλάσσα, ο οποίος είναι ο ένας από τους 650 που υπάρχουν παγκοσμίως και προσφέρει πέραν από την μετεωρολογική παρατήρηση, τροφοδοσία δεδομένων σε παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα.

Το Τμήμα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του προβαίνει σε πλήθος δράσεων, προκειμένου να εξυπηρετεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Βέβαια υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν, σε μελλοντικό στάδιο. Με ενδεχόμενη αύξηση του προϋπολογισμού, θα είναι δυνατή η προσθήκη νέων οργάνων στο δίκτυο ή ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών.

Μια πολύ σημαντική υπηρεσία που θα πρέπει να διαθέτει απρόσκοπτα το Τμήμα είναι η υπηρεσία δορυφορικών εικόνων, αλλά και η υπηρεσία αρχικών συνθηκών και συνοριακών πληροφοριών για το  τοπικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού. Τις υπηρεσίες αυτές δεν τις διαθέτει το Τμήμα σήμερα με τη βέλτιστη μορφή παρόλο που θα μπορούσε να τις έχει αν οι συγκυρίες ήταν κάπως διαφορετικές.

Ερ: Τι εννοείτε αν ήταν διαφορετικές οι συγκυρίες, τις αλλεπάλληλες κρίσεις που συγκράτησαν τους προϋπολογισμούς;

Απ: Σίγουρα και αυτό, αλλά κυρίως οφείλεται σε ένα άλλο λόγο. Για παράδειγμα για την αγορά συνοριακών πληροφοριών για το προγνωστικό μοντέλο, θα μπορούσε να υπάρχει πρόσβαση στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης καιρού, το γνωστό ως ECMWF, στο οποίο δυστυχώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος, καθώς μέλος είναι η Τουρκία που προβάλλει βέτο στο αίτημα για ένταξη.

Παρότι είναι οργανισμός, ο οποίος χρηματοδοτείται από την ΕΕ, μέλη του είναι και χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Τουρκία που ασκεί βέτο για την ένταξη της Κύπρου.

Για να μπορεί μια χώρα να γίνει μέλος θα πρέπει να τύχει έγκρισης από την ολομέλεια των μελών του οργανισμού, κάτι που όπως αναφέρθηκε η Τουρκία φρενάρει.

Έγιναν και γίνονται πάρα πολλές ενέργειες και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και σε άλλα διεθνή φόρα. Ευελπιστούμε να αλλάξει η κατάσταση, η οποία είναι πολιτικής φύσεως και την οποία δημιούργησε και συντηρεί η Τουρκία.

Να αναφερθεί ότι αν το Τμήμα είχε στην διάθεση του στοιχεία από το ECMWF, θα μπορούσε να προσφέρεται άλλη πλατφόρμα πρόγνωσης καιρού.

Σήμερα η Κύπρος λαμβάνει διασυνοριακές πληροφορίες από ένα εγκεκριμένο αμερικάνικο οργανισμό την Διοίκηση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (τον γνωστό NOAA). Αν είναι λοιπόν δυνατό να είναι η Κύπρος μέλος της Ενωμένης Ευρώπη και να χρειάζεται δύο με τέσσερις φορές την ημέρα, να παίρνει διασυνοριακές συνθήκες από οργανισμό που βρίσκεται στις ΗΠΑ, προκείμενου για τις ανάγκες του τοπικού της μοντέλου και να μην είναι δυνατή η λήψη αυτών των υπηρεσιών από το ευρωπαϊκό κέντρο, που χρηματοδοτείται μάλιστα και από την ΕΕ, μέλος της οποίας είναι και η Κύπρος.

Ερ: Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ και επηρεάζει και την Κύπρο με αλλαγή στις καιρικές συνθήκες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Τί θα πρέπει να αναμένουμε στο μέλλον και τι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης;

Απ.: Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα στην περιοχή της Κύπρου, καθώς παρατηρείται τόσο αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, όσο και μείωση της μέσης αθροιστικής βροχής.

Κρίνοντας τα δύο αυτά δεδομένα από πλευράς κλίματος και με δεδομένο τον μεσογειακό χαρακτήρα του κλίματος της Κύπρου της τριακονταετίας 1961-1990, διαπιστώνονται  μεγάλες κλιματικές αλλαγές.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μεσογειακού κλίματος είναι οι ήπιοι χειμώνες και τα θερμά καλοκαίρια, αλλά και η ύπαρξή της άνοιξης και του φθινόπωρου που έχουν χαθεί πλέον στην περιοχή της Κύπρου και της Μεσόγειου.

Τώρα έχουμε την μεγάλης διάρκειας θερμή και ξηρή περίοδο και την μικρότερης διάρκειας, το παραδοσιακό χειμώνα, ο οποίος είναι περισσότερο θερμός, παρά ψυχρός και σχετικά βροχερός.

Οι μέσες θερμοκρασίες της παρούσας κλιματικής περιόδου αλλά και του παρόντος χειμώνα είναι ένα με δύο βαθμούς πάνω του κανονικού (της κλιματικής περιόδου 1961-1990), ενώ είμαστε στην καρδιά του χειμώνα.

Όποια προσπάθεια για αναστροφή της κατάστασης θα  πρέπει να είναι συλλογική, παγκόσμια, ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς οι προοπτικές είναι δυσοίωνες. Αν δεν γίνει καμία δράση προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται ότι η θερμοκρασία στην χώρα μας μέχρι το 2050 αα αυξηθεί ακόμα κατά 3-5 βαθμούς κελσίου.

Ερ: Πού οφείλεται η αστοχία που παρατηρείται κάποιες φορές με την πρόγνωση του καιρού;

Απ.: Το δελτίο πρόγνωσης καιρού είναι ένα τεχνικό κείμενο και πρέπει να γίνεται κατάλληλα αντιληπτό από τον τελικό χρήστη. Στις πλείστες των περιπτώσεων οι προγνώσεις καιρού, από το Τμήμα είναι ορθές, το πρόβλημα είναι συνήθως το πως ο αποδέκτης του δελτίου το εκλαμβάνει και το αντιλαμβάνεται. Τοπική βροχή δεν σημαίνει ότι θα βρέξει σε όλη την Κύπρο ή θα βρέξει στη περιοχή που ο κάθε ένας βρίσκεται. Μεμονωμένη βροχή σημαίνει ότι είναι πολύ λιγότερα τα φαινόμενα από την τοπική βροχή, ενώ η καταιγίδα δεν είναι ένα καταιγιδοφόρο σύννεφο που θα καλύψει όλη την Κύπρο. Παράλληλα τα ΜΜΕ που μεταδίδουν το δελτίο καιρού θα πρέπει να το μεταφέρουν όπως αυτό εκδίδεται και να μην  το μεταδίδουν αποσπασματικά.

Δεν θα αμφισβητήσω ωστόσο ότι κάποιες φορές υπάρχει αστοχία στις πρόγνωση, η οποία όμως οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Μπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, σε λανθασμένο προγνωστικό μοντέλο, σε έλλειψη αντικειμενικών παρατηρήσεων, ή σε ένα συνδυασμό όλων αυτών.

Το Τμήμα προσπαθεί να έχει εκπαιδευμένο το προσωπικό του και σε περίπτωση αστοχίας πρώτο το Τμήμα προσπαθεί να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στο ευρύ κοινό.

Ερ.: Τι έδειξε η εσωτερική έρευνα σας για την αστοχία του περασμένου Σαββάτου, για έκδοση προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα σε Λάρνακα και Αμμόχωστο;

Απ.: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η έρευνα, να αναφερθεί όμως ότι η έρευνα που διεξάγεται είναι αποτέλεσμα του συστήματος ISO που υπάρχει σε ισχύ στο Τμήμα. Υπάρχει μια αστοχία και θα πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια της, ώστε αν υπάρχουν αδυναμίες αυτές να διορθωθούν και να μην επαναληφθούν.

Ερ: Είναι επαρκώς στελεχωμένη η υπηρεσία, ή εντοπίζετε ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό κτλ;

Απ.: Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, γι’ αυτό είναι και αυξημένη η υπερωριακή απασχόληση που καταβάλλεται στους υπαλλήλους βάρδιας.

Από το 2011 μέχρι το 2017 δεν προσλήφθηκε προσωπικό στο τμήμα, ενώ την ίδια περίοδο συνταξιοδοτήθηκε σημαντικός αριθμός των εργαζομένων μας.

Οι ανάγκες αλλάζουν και χρειάζεται το Τμήμα να στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν σε εκκρεμότητα αυτή την στιγμή τέσσερεις κενές θέσεις εργασίας τεχνικού προσωπικού και να σημειωθεί ότι προκειμένου να ανταποκριθεί στην εργασία του νέο προσωπικό θα πρέπει να τύχει τουλάχιστον 6μήνης εκπαίδευσης. Για το εξοπλισμό ήδη απάντησα ενωρίτερα.

Ερ: Τι καιρό αναμένεται να έχουμε κατά τα δύο σαββατοκύριακα των προεδρικών εκλογών;

Απ.: Είναι πολύ πρόωρη μια τέτοια απάντηση, καθώς οι προγνώσεις του καιρού που εκδίδουμε αφορούν το διάστημα των επόμενων πέντε ημερών. Η εποχική πρόγνωση αναφέρει ότι ο Φεβρουάριος θα είναι σχετικά θερμός μήνας, όπως είναι μέχρι σήμερα και ο Ιανουάριος.

Της Ελένης Χαραλάμπους