You are here

ΕΚΤ: «Μυωπικές» οι τράπεζες στην πολιτική μερίσματος

27/01/2023 07:07

Σε υποδείξεις προς τις κυπριακές τράπεζες σε σχέση με την διανομή μερισμάτων, προβαίνει ο διοικητής της ΚΤ Κωνσταντίνος Ηροδότου. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), εξετάζει τους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική μερίσματος των τραπεζών στην ευρωζώνη, κάνοντας λόγο για «μυωπικές» τράπεζες.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, εντοπίστηκαν στοιχεία που στηρίζουν τρεις βασικές υποθέσεις οι οποίες εξηγούν πώς οι τράπεζες καθορίζουν την αποζημίωση των μετόχων τους.

Πρόκειται για την κανονιστική υπόθεση, την υπόθεση κόστους αντιπροσώπευσης και την υπόθεση ασύμμετρων πληροφοριών.

Σε ότι αφορά την κανονιστική υπόθεση, η ΕΚΤ συνδέει τα μερίσματα των τραπεζών με τους περιορισμούς που τίθενται από την ανάγκη για συμμόρφωση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η κανονιστική υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στο εμπειρικό τοπίο.

Ομοίως, η υπόθεση κόστους αντιπροσώπευσης – στη βάση της οποίας οι μεγαλύτερες τράπεζες που επηρεάζονται περισσότερο από τα προβλήματα εντολέα - εντολοδόχου, θα πρέπει να καταβάλλουν ψηλότερα μερίσματα - εντοπίστηκε επίσης, ότι υποστηρίζεται από εμπειρικά στοιχεία και ότι είχε μεγάλο βάρος στην επεξήγηση της συνολικής διαμόρφωσης των τραπεζικών μερισμάτων.

Αν και τα στοιχεία υποστηρίζουν και την υπόθεση ασύμμετρων πληροφοριών, η σημασία της σε σχέση με τις άλλες δύο εξηγήσεις για διαφοροποίηση των μερισμάτων, βρέθηκε να είναι μικρότερη.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την EKT, καταδεικνύουν ότι οι τράπεζες, μπορεί να είναι «μυωπικές» σε ότι αφορά τον καθορισμό της μερισματικής τους πολιτικής.

Η έκθεση, δεν εντοπίζει καμία σημαντική σύνδεση μεταξύ της καταβολής μερισμάτων και παραγόντων που αφορούν στις προοπτικές.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, οι τράπεζες φαίνεται να μην λαμβάνουν υπόψη τις αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις και τη δική τους μελλοντική κερδοφορία, κατά τον καθορισμό μερίσματος.

Αντίθετα, όπως αναφέρεται, φαίνεται να είναι επικεντρωμένες στη συμμόρφωση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε ένα δεδομένο σημείο στο χρόνο, καθώς και στην παρούσα κερδοφορία τους.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την ΕΚΤ, καταδεικνύουν ότι οι κανονιστικές εισηγήσεις που εκδόθηκαν κατά την κρίση του Covid-19, μπορεί να έχουν οδηγήσει τις τράπεζες να περιορίσουν τις πληρωμές μερισμάτων κατά πολύ περισσότερο, απ’ ότι θα έκαναν αν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η έκθεση, δεν σκοπεύει να εισέλθει στη συζήτηση που αφορά στην ευρύτερη επάρκεια των περιορισμών μερίσματος, που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μέσο ενίσχυσης των ισολογισμών των τραπεζών, εν αναμονή μεγάλων μελλοντικών πιστωτικών απωλειών, ή ως μια προκυκλική σύσφιξη κεφαλαιακών απαιτήσεων εν μέσω μιας κρίσης.

Μάλλον, όπως αναφέρεται, η έκθεση αποτελεί μια προσπάθεια να απαντηθεί συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά στην αποτελεσματικότητα των περιορισμών ως προς το στόχο της διατήρησης της κεφαλαιακής βάσης του τραπεζικού τομέα.

Κ. Ηροδότου: Να ληφθεί υπόψιν η αβεβαιότητα

Στο τελευταίο Οικονομικό Δελτίο που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα, με περίοδο αναφοράς το Δεκέμβριο 2022, ο διοικητής της ΚΤ αναφέρει ότι τουλάχιστον στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, βαίνοντας στο νέο επιτοκιακό περιβάλλον, οι τράπεζες αναμένεται να καταγράψουν αυξανόμενα κέρδη, «τα οποία θα πρέπει να τύχουν σωστού και φρόνιμου χειρισμού».

«Με τη θέσπιση ολοκληρωμένων πολιτικών και διαδικασιών, οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τα χαρτοφυλάκια τους και να αναγνωρίσουν έγκαιρα προβλέψεις για να διασφαλιστούν τα αποθέματα κεφαλαίων τους σε περίπτωση όπου επιδεινωθεί η ποιότητα των χαρτοφυλακίων τους», επισημαίνει.

Τονίζει μάλιστα επιπρόσθετα, ότι «αποφάσεις που αφορούν τη διανομή μερισμάτων θα πρέπει να ληφθούν με φειδώ στη βάση ενός σωστά εμπεριστατωμένου κεφαλαιακού πλάνου το οποίο θα λαμβάνει επαρκώς υπόψιν το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον».

Επιστροφή στα μερίσματα από κυπριακές τράπεζες

Οι κυπριακές τράπεζες που έχουν πάνω από μια δεκαετία να καταβάλουν μέρισμα στους μετόχους τους, προανήγγειλαν επιστροφή στη μερισματική τους πολιτική το 2023, δεδομένου ότι θα λάβουν τις απαιτούμενες εποπτικές εγκρίσεις.

Συγκεκριμένα, το περασμένο φθινόπωρο, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, είχε αναφέρει ότι η τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο να συνεχίσει τα μερίσματα το 2023, παρά τις αυξανόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις.

Έκανε λόγο μάλιστα, για «επανέναρξη των «ουσιωδών» διανομών μερισμάτων το 2023, με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων και των συνθηκών της αγοράς».

Η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει καταβάλει μέρισμα από το 2011.

Εξάλλου, εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας εκφράστηκε η πρόθεση της διοίκησης για την παροχή μερίσματος στους μετόχους το 2023, μετά από 12 χρόνια.

Η τράπεζα προανήγγειλε ότι θα αποταθεί στις εποπτικές αρχές για την έναρξη πληρωμής μερισμάτων από το 2023 και έπειτα.

Της Μαρίας Χαμπή