You are here

Ανοιχτές στη συνεργασία με fintechs οι τράπεζες

26/03/2023 08:03

Περιθώρια συνεργασίας με τις ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρείες fintech, διαβλέπουν οι κυπριακές τράπεζες, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να παραβλέπουν τον ανταγωνισμό αυτό.

Εκπρόσωπος της Τράπεζα Κύπρου, ανέφερε στη StockWatch ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι τράπεζες δεν πρέπει να βλέπουν μόνο τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο καθώς τα fintech μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες παντού, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

«Συνεπώς οι τράπεζες δεν μπορούν να αγνοούν και να παραβλέπουν τον ανταγωνισμό αυτό. Θα πρέπει, είτε να επενδύουν σημαντικά στην τεχνολογία δημιουργώντας τα δικά τους συστήματα και λύσεις είτε να αγοράζουν από τα διαθέσιμα που βρίσκονται στην αγορά μέσω των fintech», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι τράπεζες και fintech ανά το παγκόσμιο μπορούν να συνυπάρξουν και να προχωρούν παράλληλα ούτως ώστε να παρέχουν πιο σύγχρονες και ελκυστικές υπηρεσίες στους καταναλωτές.

«Παρόλο που στην αρχή υπήρχε η αντίληψη ότι τα fintech θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις τράπεζες, αυτή πλέον δεν είναι η γενική αντίληψη. Βλέπουμε πολλές διεθνείς τράπεζες να συνεργάζονται με μεγάλα fintech στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών τους και στη βάση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Τράπεζας επεσήμανε ότι οι εταιρείες Fintech είναι μία πραγματικότητα και μία επιπλέον επιλογή για το παγκόσμιο κοινό. 

«Η συνύπαρξη και η συνεργασία τους, σε πολλές περιπτώσεις, με τις «παραδοσιακές» τράπεζας οδηγούν στην πιο εξελιγμένη και βελτιωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη στη βάση των σύγχρονων αναγκών», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι υπό αυτά τα δεδομένα, οι κυπριακές τράπεζες δεν έμειναν στάσιμες ούτε αμέτοχες στις εξελίξεις. «Πραγματοποιώντας παράλληλη στροφή προς την τεχνολογία η λέξη που κάνει τις τράπεζες να υπερτερούν είναι οπωσδήποτε αυτή της «εμπιστοσύνης». 

Δίνοντας την ευκαιρία στον πελάτη να έχει εύκολη επικοινωνία μαζί με τραπεζικούς λειτουργούς, είτε διαδικτυακά, είτε τηλεφωνικά είτε και δια ζώσης οι τράπεζες υπερτερούν στην καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του κοινού, από πολλά και διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας».

Άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας παραδοσιακών τραπεζών

Ο Γιώργος Παγλάς, Ανώτατος Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Ancoria Bank, ανέφερε στη StockWatch ότι οι ψηφιακές επιλογές που προσφέρουν οι fintech εταιρείες, ιδιαίτερα στον τομέα των πληρωμών και συναλλαγών, έχουν αλλάξει γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών τραπεζών φέρνοντάς τις αντιμέτωπες με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών και των προϊόντων τους.

Επισημαίνει ότι ένα από τα σημαντικά σημεία διαφοροποίησης των παραδοσιακών τραπεζών από τις fintech εταιρείες είναι οι κανόνες και η εποπτεία που διέπει τα τραπεζικά ιδρύματα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτές στις τράπεζες και αποτελώντας παράλληλα ένα μέτρο για να αποφευχθούν συστημικοί κίνδυνοι.

«Ο επανασχεδιασμός του μοντέλου λειτουργίας των τραπεζών είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος, επιτρέποντας ταυτόχρονα την απλοποίηση διαδικασιών όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο τραπεζικό σύστημα μια τεχνολογική στροφή, η οποία δεν μειώνει την πελατοκεντρική προσέγγιση και αποτελεσματικότητα», τονίζει.

«Η τεχνολογία στον τραπεζικό τομέα και ιδιαίτερα στον τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών είναι κάτι που διαρκώς μεταβάλλεται και στην Ancoria Bank προσβλέπουμε να συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις παρακολουθώντας στενά τις τάσεις στην παγκόσμια αγορά, ώστε να παρέχουμε μια βελτιωμένη τραπεζική εμπειρία στους καταναλωτές», επεσήμανε.

«H Ancoria Bank, ως challenger τράπεζα, επέλεξε ένα υβριδικό μοντέλο συνδυάζοντας ψηφιακή και φυσική εξυπηρέτηση και προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της και ψηφιακά. Άλλωστε, η επένδυση στην τεχνολογία είναι μια από τις βασικές αρχές της τράπεζας από την αρχή της λειτουργίας της. Η ομάδα της Ancoria Bank έχει δημιουργήσει εσωτερικά υπηρεσίες και προϊόντα, που έχουν βραβευτεί, με στόχο την ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της. Από το 2017 παρουσίασε στο κυπριακό κοινό το ψηφιακό onboarding με την εφαρμογή Ancoria Bank Create, για άνοιγμα λογαριασμού εξ αποστάσεως. Η συγκεκριμένη εφαρμογή πλέον έχει ενοποιηθεί με την online banking πλατφόρμα της τράπεζας, myAncoria, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία στους πιθανούς πελάτες της μέσα από μία μόνο εφαρμογή. Παράλληλα, μια ακόμη καινοτομία που προσφέρεται μέσα από το myAncoria, είναι τα Digital Δάνεια, όπου δίνεται η δυνατότητα αίτησης για προσωπικό ανεξασφάλιστο δάνειο ή όριο υπερανάληψης, χωρίς επίσκεψη στην τράπεζα, ούτε για την υπογραφή συμβολαίων σε περίπτωση έγκρισης, αφού χρησιμοποιούνται εξελιγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές», τόνισε.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου για το 2022, ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, τόνισε μεταξύ άλλων την τεράστια σημασία που το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αποδίδει στην τεχνολογία.

Τόνισε ότι το 94% των συναλλαγών γίνονται ψηφιακά, προσθέτοντας πως «δεν είμαστε μόνο μια τράπεζα, είμαστε και μια εταιρεία τεχνολογίας υπογραμμίζοντας πως το Jinius θα αναπτυχθεί περεταίρω.

Ο Πανίκος Νικολάου έκανε λόγο για ένα διαφοροποιημένο μοντέλο με προοπτική η Τράπεζα Κύπρου να έχει εισοδήματα και από τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ χαρακτήρισε το cyber risk ως από τους πιο σημαντικούς κινδύνους. 

Της Γεωργίας Χαννή