You are here

Αυξάνεται η συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ

02/04/2023 06:00

Ο ρυθμός ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα το 2022 αυξήθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με 7,1% που καταγράφηκε το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για τον τομέα της βιομηχανίας κατά το 2022.

Η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 9,3% σε αντίθεση με 8,7% το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναμένεται να συζητηθούν στην ετήσια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας στις 25 Απριλίου, υπό την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ΟΕΒ ως βασικός εταίρος στην Εθνική Βιομηχανική Πολιτική, έθεσε το τομέα βιομηχανίας στις προτεραιότητες της, με στόχο την χάραξη μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού ο οποίος αντιμετωπίζει προκλήσεις του κλάδου και συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων.

Οι δράσεις του 2022

Την περασμένη χρονιά, 2022, η ΟΕΒ συμμετείχε ενεργά στην εφαρμογή δράσεων της βιομηχανικής πολιτικής του υπουργείου βιομηχανίας, με σκοπό την αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, αναφέρεται.

Πρόσθετα, συμμετείχε σε επισκέψεις της υπουργού βιομηχανίας σε τεχνικές σχολές στα πλαίσια της εβδομάδας βιομηχανία με στόχο την προσέλκυση μαθητών στα τεχνικά επαγγέλματα και την ενημέρωση τους για τις προοπτικές απασχόληση και ανέλιξης στη βιομηχανία.

Υπέβαλε ακόμη εισηγήσεις, για την βελτίωση προνοιών σχεδίων χορηγιών, για μείωση των φορών/τελών που καταβάλλουν οι βιομηχανίες και για διευκόλυνση των εξαγωγών, επενδύσεων και εμπορίου.

Κατέθεσε επίσης προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα.

Εισήγηση κατέθεσε ακόμη, ώστε οι εξοικονομήσεις από το σχέδιο χορηγιών μεταποίησης να καταβληθούν σε επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση στην τελευταία προκήρυξη, καθώς δεν εξετάστηκαν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Για τη βελτίωση λειτουργίας και συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών βιομηχανικών περιοχών και ζωνών, όπως δρόμοι, πεζοδρόμια, σύνδεση με βασικές οδικές αρτηρίες και άλλα, η ΟΕΒ υπέβαλε εξίσου εισηγήσεις. Δραστηριοποιήθηκε ακόμη ιδιαίτερα, σε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Υπέβαλε ακόμη πρόταση για διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων στις κρατικές βιομηχανικές περιοχές, έχοντας υπόψη την εξέλιξη των αναγκών της βιομηχανίας για λήψη εξειδικευμένων απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά το κομμάτι της διαβούλευσης, η ΟΕΒ, προστίθεται, διαβουλεύθηκε με την υπουργό για τη δημιουργία νέου σχεδίου χορηγιών αφιερωμένο αποκλειστικά για τις μεγάλες βιομηχανίες.

Προώθησε επιπλέον, τις δυνατότητες της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, τα προϊόντα διττής χρήσης, τη βιομηχανική συμμετοχή σε εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου άμυνας και τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αναφέρεται ότι ανέδειξε το πρόβλημα με τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής για το εμπόριο με τα κατεχόμενα.

Πρότεινε, σημειώνεται, τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού.

Πρόσθετα, αναφορικά με το πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων με γνώσεις και δεξιότητες για τη μεταποιητική βιομηχανία, εφαρμόστηκε μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας το νέο πρόγραμμα σπουδών στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), για τον τίτλο «Τεχνικός Βιομηχανίας».

Έγινε δεκτή η ανακατανομή δαπανών βιομηχανιών μέσω του σχεδίου χορηγιών στον μεταποιητικό τομέα, εξαιτίας προβλημάτων που προέκυψαν από τις ανατιμήσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και της διαταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα, μετά από αίτημα της ΟΕΒ.

Σε σχέση με το λειτουργικό κόστος των βιομηχανιών, αναφέρεται ότι η ΟΕΒ ενέργησε για συγκράτηση του, συμβάλλοντας στη βελτίωση απόδοσης του τομέα.

Παράλληλα, ζητήθηκε εξορθολογισμός των ενοικίων που καταβάλλουν στο κράτος οι βιομηχανίες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές ζώνες. Ειδικότερα, ζητήθηκε όπως στον υπολογισμό της αγοραίας αξίας της κρατικής γης να λαμβάνεται υπόψη μόνο ο σκοπός της χρήσης, ώστε να μην επηρεάζεται η αγοραία αξία από παραπλήσιες αναπτύξεις.

Από την ΟΕΒ ζητήθηκε ακόμη, η δημιουργία κεντρικού φορέα διαχείρισης όλων των βιομηχανικών αναπτύξεων στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, ενώ συνέβαλε αναφέρεται, στην απλοποίηση του νέου νόμου για την εκλογή διαχειριστικών επιτροπών σε βιομηχανικές αναπτύξεις.

Διοργανώθηκαν επίσης, εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για στελέχη βιομηχανιών, καθώς και ενημερωτικές παρουσιάσεις και τέλος, η Ομοσπονδία υποστήριξε την συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες ή γενικές εκθέσεις στο εξωτερικό.

M.K.