You are here

Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων

08/12/2018 06:55

Την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 31η Μαΐου 2019, βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις ενέκρινε η Κομισιόν, σημειώνοντας πως παρότι η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά "προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται".

Η Κομισιόν έκρινε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς ως μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο από άποψη διάρκειας και πεδίου εφαρμογής.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι εγκρίνει καθεστώτα εγγύησης με σκοπό την κάλυψη υποχρεώσεων τραπεζών για διαδοχικές εξάμηνες περιόδους προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει τους όρους αναλόγως. Το εν λόγω καθεστώς αφορά τράπεζες που δεν παρουσιάζουν κεφαλαιακό έλλειμμα. Το ελληνικό σύστημα εγγύησης εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008. Η έγκριση του καθεστώτος έχει παραταθεί αρκετές φορές, με τελευταία τον Ιούνιο του 2018.

Eπιπλέον η Κομισιόν ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Eurolife Erb Insurance Group Holdings S.A. της Ελλάδας από τη Fairfax Financial Holdings Limited του Καναδά.

Η Eurolife, που επί του παρόντος ελέγχεται από κοινού από τη Fairfax και την OPG Commercial Holdings S.A. του Λουξεμβούργου, δραστηριοποιείται στον κλάδο ασφάλισης ζωής και ζημιών και στην αντασφάλιση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Η Fairfax είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται στους τομείς των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και της διαχείρισης επενδύσεων.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι  κατέληξε στο συμπέρασμα πως η προτεινόμενη πράξη δεν θα προκαλούσε προβλήματα ανταγωνισμού λόγω των ήσσονος σημασίας οριζόντιων και κάθετων αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών.