You are here

Τρ. Κύπρου: Ακύρωση πληρωμής τόκου των μετ. αξιογράφων BCCCΒ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ειδοποίηση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα» και/ή «Εταιρία») αναφορικά με τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου («Αξιόγραφα») της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με κωδικό BCCCΒ/ΤKMAK και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό BCOB2/ΚΥΠΡΟ2, με βάση τις πρόνοιες του Όρου 4 των Όρων Έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου ως αυτοί παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009 («Όροι Έκδοσης»).

Με βάση τις πρόνοιες του Όρου 4 η Τράπεζα αποφάσισε την ακύρωση της πληρωμής τόκου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2012 -30 Ιουνίου 2012. Σύμφωνα με τους Όρους Έκδοσης, η Τράπεζα θα ικανοποιήσει την Ακυρωθείσα Πληρωμή Τόκου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2012-30 Ιουνίου 2012 μόνο κατά την εξαγορά των Αξιογράφων. Η Ακυρωθείσα Πληρωμή Τόκου θα ικανοποιηθεί μόνο από το προϊόν έκδοσης μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 6 των Όρων Έκδοσης. Σύμφωνα με τον Όρο 4 των Όρων Έκδοσης, στην Ακυρωθείσα Πληρωμή Τόκου δεν θα λογίζεται τόκος.

Η Τράπεζα προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που θα της επιτρέψουν να επιστρέψει σε καταβολή τόκου το συντομότερο δυνατό.
Friday, 15 June, 2012 - 18:42