You are here

Αίτηση για εισαγωγή νέων Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ στο ΧΑΚ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α. Την 21.01.2000 εκδόθηκαν 15,357,982 νέες μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ οι οποίες προέκυψαν από την Αναγκαστική Μετατροπή των 8% Μετατρέψιμων Χρεογράφων 1997/2002 (οι τίτλοι έχουν ήδη ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους).

Β. Την 21.01.2000 εκδόθηκαν 15,719,960 νέες μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ οι οποίες προέκυψαν από την αναγκαστική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2001/2006 με κυμαινόμενο επιτόκιο 9οι τίτλοι έχουν ήδη ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους).

Γ. Την 01.02.2000 εκδόθηκαν 2,399,938 νέες μετοχές προς το προσωπικό του Συγκροτήματος της Ελληνικής Τράπεζας σύμφωνα με τις εγκρίσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ ημερομηνίας 22.09.1999 οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στο ΧΑΚ.

Ως εκ τούτου η Ελληνική Τράπεζα αιτείται την εισαγωγή των πιο πάνω αναφερόμενων μετοχών στο ΧΑΚ.
Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου, 2000 - 00:00