You are here

Πονοκέφαλος για τις εισηγμένες μέγεθος και... ESG

19/08/2022 15:55

Τις σημαντικές δυνατότητες προσέλκυσης νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στο βαθμό που η διεθνής οικονομία δεν θα εισέλθει σε μια μακρά περίοδο στασιμοπληθωρισμού, επισημαίνουν παράγοντες της εγχώριας επενδυτικής αγοράς, έχοντας ως καταλύτες την προβλεπόμενη πορεία του τουρισμού κατά τα επόμενα χρόνια και την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Η ελληνική οικονομία έχει τις προϋποθέσεις μιας σημαντικής οικονομικής ανάκαμψης μέσα στην επόμενη πενταετία στο βαθμό που δεν δούμε κάποιο ιδιαίτερα δυσμενές σενάριο σε διεθνές επίπεδο και σε ένα τέτοιο περιβάλλον η χρηματιστηριακή της αγορά θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει όχι μόνο τα projects μεγάλων εγχώριων επιχειρήσεων, αλλά και τα επεκτατικά σχέδια μικρότερων εταιρειών που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πέραν αυτών όμως, γεγονός είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο και σοβαροί ναυτιλιακοί όμιλοι έχουν ήδη έρθει σε επαφή μέσα από το εργαλείο των εταιρικών ομολόγων και είναι πιθανόν η συνεργασία τους να επεκταθεί και στο μέτωπο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου» αναφέρεται χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να αγνοούνται σε καμιά περίπτωση οι τρέχουσες προκλήσεις

Για παράδειγμα, μόνο και μόνο η αύξηση του ποσοστού των βασικών μετόχων σε ΟΤΕ και ΟΠΑΠ έχουν θορυβήσει πολλούς παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελαν να δουν τους δύο αυτούς πυλώνες του ΧΑ εκτός ταμπλό μέσα από τη διαδικασία δημόσιων προτάσεων.

Πέραν αυτού, οι εισαγωγές στο ΧΑ κατά τα τελευταία χρόνια είναι λίγες και επικεντρωμένες κυρίως στον κλάδο των ακινήτων, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι… εκροές από το ταμπλό είτε λόγω δημόσιων προτάσεων (π.χ. Newsphone, Καραμολέγκος, Ευρωπαϊκή Πίστη, Paperpack), είτε λόγω δυσμενών οικονομικών στοιχείων (π.χ. MLS). Παράλληλα, η διάσωση ορισμένων επιχειρήσεων (π.χ. Βαράγκης, Creta Farms, Μπουτάρης και επίκειται της Sato) περνούν μέσα από την έξοδο των εισηγμένων εταιρειών από το ΧΑ και από μηδενισμό της περιουσίας των μετόχων τους.

Μικρό μέγεθος και ESG

Επίσης, στην έξοδο της Byte ComputerΒΥΤΕ -2,31% από το ταμπλό του ΧΑ θα προχωρήσει ο όμιλος Ideal στην περίπτωση που τελικά επιτύχει το εγχείρημα της ήδη υποβληθείσας δημόσιας πρότασης.

Όλα επίσης δείχνουν πως θα δούμε και άλλες αποχωρήσεις επιχειρήσεων από το ΧΑ. Για παράδειγμα, το ποσοστό των βασικών μετόχων της ΒΙΣ θα υπερβεί -πιθανότατα- κατά πολύ το 90% μετά τη δρομολογούμενη αύξηση κεφαλαίου με τους επενδυτές μειοψηφίας να φοβούνται το ενδεχόμενο του delisting. Ανάλογες ανησυχίες επικρατούν και για άλλες εταιρείες όπου οι βασικοί μέτοχοι κατέχουν υψηλά ποσοστά.

Εκτός των άλλων, αρκετές εισηγμένες εταιρείες μικρού μεγέθους εκφράζουν -ανεπίσημα- τη δυσφορία τους για τις αυξημένες απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ προβληματίζονται ακόμη περισσότερο από τις επερχόμενες τα επόμενα χρόνια αλλαγές εξ’ αιτίας της ανάγκης προσαρμογής στα ESG (Environment, Social, Governance) κριτήρια.

Ειδικότερα, με βάση την πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία, από το 2024 οι «μεγάλες» εισηγμένες και μη εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 40 εκατ. ευρώ θα υποχρεωθούν να γνωστοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), καθώς και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, με βάση κοινά πρότυπα βιωσιμότητας τα οποία αναμένονται να οριστικοποιηθούν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG). Παράλληλα θα υπάρξει μέριμνα ώστε όλες αυτές οι πληροφορίες να δημοσιοποιούνται σε ειδικό τμήμα των εκθέσεων διαχείρισης των επιχειρήσεων.

Το ζήτημα είναι πως ενώ από αυτή η πολύπλοκη διαδικασία (που σημαίνει κόστος σε χρήμα και ανθρωποώρες διοίκησης) δεν απαλλάσσονται οι εισηγμένες εταιρείες, ακόμη και αν αυτές εντάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: Euro2day