You are here

Τρ. Κύπρου: Ζημιές €174 εκατ. με θετικές προοπτικές

24/02/2021 09:24

Ζημιές €174 εκατ. ανακοίνωσε για το 2020 η Τράπεζα Κύπρου έναντι ζημιών €67,7 εκατ. το 2019, με τη χρονιά που πέρασε να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την τράπεζα αλλά να εκφράζεται αισιοδοξία για την πορεία του 2021.

Η τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα με τις ζημιές να αποδίδονται στην αύξηση των προβλέψεων και τις πωλήσεις ΜΕΔ.

Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €198 εκατ. από €178 εκατ. το 2019.

Η Τράπεζα αναμένει να πετύχει μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ μέχρι το τέλος του 2022.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, η τράπεζα ανακοίνωσε ζημιές €49 εκατ. σε σχέση κέρδη €4 εκατ. το τρίτο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος 2020 ανήλθαν σε €330 εκατ. και 1.84% αντίστοιχα, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του χαμηλότερου όγκου νέων δανείων και τη συνεχιζόμενη πίεση στα δανειστικά επιτόκια.

Ο μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το έτος 2020 ανήλθε σε €17,917 εκατ., μειωμένος κατά 1% σε ετήσια βάση.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το έτος 2020 ανήλθαν σε €237 εκατ. (σε σύγκριση με €307 εκατ. για το έτος 2019, μειωμένα κατά 23% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €144 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους €15 εκατ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €56 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €7 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €15 εκατ.

Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα κέρδη από την πώληση αποθεμάτων ακινήτων (κέρδη ΔΔΑ), μειωμένα κέρδη από επανεκτίμηση από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και μειωμένα λοιπά έσοδα, τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά από τον ιό COVID-19.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το έτος 2020 ανήλθαν σε €144 εκατ., σε σύγκριση με €150 εκατ. για το έτος 2019, αντικατοπτρίζοντας τα περιοριστικά μέτρα κατά το α’ εξάμηνο 2020.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών για το έτος 2020 ανήλθαν σε €15 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €17 εκατ. και καθαρή ζημιά από επανεκτίμηση σε συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €2 εκατ.) μειωμένα κατά 62% σε ετήσια βάση. Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως σε μειωμένα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και μειωμένα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος για το έτος 2020, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων κατά το α’ εξάμηνο 2020.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν στα €56 εκατ. για το έτος 2020 (σε σύγκριση με €58 εκατ. για το έτος 2019), μειωμένα κατά 3% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την καθαρή επίδραση από τη μείωση στις καθαρές απαιτήσεις στον κλάδο των γενικών ασφαλειών που επηρεάστηκαν θετικά από τα περιοριστικά μέτρα του α’ εξαμήνου 2020, και την αρνητική επίδραση από τη μεταβολή στις παραδοχές αποτίμησης των εργασιών του κλάδου ζωής.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2020 ανήλθαν σε €567 εκατ., σε σύγκριση με €651 εκατ. για το έτος 2019 (μειωμένα κατά 13% σε ετήσια βάση).

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2020 ανήλθαν σε €370 εκατ. (σε σύγκριση με €410 εκατ. για το έτος 2019 και μειωμένα κατά 10% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 53% αφορούν κόστος προσωπικού (€195 εκατ.), 39% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€145 εκατ.) και 8% (€30 εκατ.) αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και στο Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ).

Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται τόσο σε μειωμένα άλλα λειτουργικά έξοδα, όσο και σε μειωμένα έξοδα προσωπικού, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για περιορισμό των εξόδων.

Το σύνολο λειτουργικών εξόδων για το έτος 2020 ανήλθαν σε €340 εκατ., σε σύγκριση με €385 εκατ. για το έτος 2019 (μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση).

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €195 εκατ. για το έτος 2020, μειωμένο κατά 11% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €220 εκατ. για το έτος 2019), κυρίως λόγω της εξοικονόμησης κόστους μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑ) κατά το δ’ τρίμηνο 2019, μέσω του οποίου ποσοστό περίπου 11% των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης του Συγκροτήματος είχαν εγκριθεί για αποχώρηση, με συνολικό κόστος ύψους €81 εκατ. να αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το δ’ τρίμηνο 2019. Η ετήσια εξοικονόμηση λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2020, υπολογίζεται σε €23 εκατ. ή 11% του κόστους προσωπικού. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €50 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2020, αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση (σε σύγκριση με €49 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2020).

Το Δεκέμβριο του 2020, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε στοχευμένο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑ) με συνολικό κόστος ύψους €6 εκατ. να αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το δ’ τρίμηνο 2020 (ως μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο στην υποκείμενη βάση). Η μεικτή ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €2 εκατ. ή περίπου 1% του κόστους προσωπικού. Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2021 παραμένει υπό συζήτηση.

ΜΕΔ

Παρά τις δύσκολες συνθήκες αγοράς, τον Αύγουστο του 2020, η τράπεζα συμφώνησε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €0.9 δισ. και τον Ιανουάριο του 2021 την πώληση επιπρόσθετου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €0.5 δισ.

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθει κατά €13.2 δισ. ή 88% και ο δείκτης ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 ποσοστιαίες μονάδες, από 63% σε 16%, αναπροσαρμοσμένος για τις πωλήσεις ΜΕΔ.

Ισχυρή θέση ρευστότητας

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,533 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €16,384 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και €16,692 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019), παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και έτος.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,261 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €12,309 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και €12,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα δάνεια του Συγκροτήματος για τις εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν σε €12,196 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος. Αναπροσαρμοσμένα για το Project Helix 2, τα δάνεια μειώνονται κατά €1,354 εκατ. σε €10,907 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 254% (σε σύγκριση με 256% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 208% στις 31 Δεκεμβρίου 2019) και είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε €4.2 δισ. (σε σύγκριση με €4.1 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και €3.2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Η αύξηση το 2020 οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση ύψους €1 δισ. από Στοχευμένες Πράξεις Πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) τον Ιούνιο 2020. Ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Θα τεθεί σε ισχύ ως κανονιστική απαίτηση σύμφωνα με τον CRR II τον Ιούνιο 2021, με ελάχιστη απαίτηση ύψους 100%. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο ΔΚΣΧ του Συγκροτήματος, με βάση τα πρότυπα της Επιτροπής Βασιλείας III, ανήλθε σε 139% (σε σύγκριση με 135% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 127% στις 31 Δεκεμβρίου 2019).

Όσον αφορά την κεφαλαιακή της θέση, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 15.2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 18.7% (με μεταβατικές διατάξεις και αναπροσαρμοσμένοι για τις πωλήσεις ΜΕΔ).

Π. Νικολάου: Στηρίξαμε τους πελάτες μας

«Κατά τη διάρκεια του έτους στηρίξαμε τους πελάτες μας και παραχωρήσαμε αναστολή δόσεων σε περισσότερους από 25 χιλ. πελάτες που αντιπροσωπεύουν €5.9 δισ. δάνεια, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020», αναφέρει σε δήλωσή του ο CEO της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την απόδοση αυτών των δανείων κατά το νέο έτος και παραμένουμε επιφυλακτικά αισιόδοξοι καθώς τα αποτελέσματα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2021 είναι ενθαρρυντικά. Επίσης, κατά το 2020 χορηγήσαμε νέα δάνεια ύψους περίπου €1.4 δισ., διατηρώντας παράλληλα τα αυστηρά κριτήρια δανεισμού μας», αναφέρει.

«Με τα αποτελέσματα μας του τρίτου τριμήνου ανακοινώσαμε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους, στους οποίους παραμένουμε δεσμευμένοι. Αυτοί περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, η οποία αντιπροσωπεύεται μέσω στόχου για επίτευξη μονοψήφιου δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια μέχρι το τέλος του 2022 και δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια ύψους περίπου 5% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Στοχεύουμε να πετύχουμε τον στόχο αυτό μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους μας μέσω επίτευξης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Tangible Equity) ύψους περίπου 7% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα», τονίζει.

Σε σχέση με τις προοπτικές, ο κ. Νικολάου αναφέρει ότι, «τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο έχουν επεκταθεί και στο νέο έτος και αναμένεται να οδηγήσουν σε προσωρινή απώλεια δυναμικής της οικονομικής ανάκαμψης στις αρχές του 2021.

Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων είναι ενθαρρυντική και η επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυροί καταλύτες τόσο για την παγκόσμια, όσο και για την τοπική οικονομική ανάκαμψη».

Της Γεωργίας Χαννή