You are here

ΥΠΟΙΚ: Τέλος στην Οδύσσεια της μεταρρύθμισης δημοσίου

26/11/2021 12:56

Να δοθεί ένα τέλος στην Οδύσσεια της μεταρρύθμισης της δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία ξεκίνησε από το 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών από τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, σημειώνοντας ότι είναι η τρίτη φορά που τα σχετικά νομοσχέδια και οι κανονισμοί έρχονται ενώπιον της Βουλής για ψήφιση.

Ο κ. Πετρίδης προχώρησε σε εκτενή ανάλυση της προσπάθειας της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι η νέα Βουλή, η οποία καλείται να αποφασίσει επί σημαντικών πτυχών του θέματος, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει τόσο το ιστορικό όσο και την ουσία της όλης προσπάθειας (επισυνάπτεται σχετική παρουσίαση).

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μελέτη εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Τράπεζας σε συνεργασία με το National School of Government International, στην οποία περιλαμβάνονταν μια σειρά από διαπιστώσεις και εισηγήσεις όσο αφορά την κατάσταση στην δημόσια υπηρεσία. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι διαπιστώθηκε πως το κρατικό μισθολόγιο είναι μη βιώσιμο, επικρατούν οι αναξιοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή ρουσφέτι στις προσλήψεις και προαγωγές και ότι το σύστημα αξιολόγησης είναι ισοπεδωτικό.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στην Βουλή, αφορούν μόνο στα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό, αλλά δεν σχετίζονται με άλλες πολιτικές που αφορούν για παράδειγμα τη γραφειοκρατία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή άλλες παθογένειες της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι όποιες προσπάθειες εμπίπτουν σε διαφορετικά πεδία.

Προχώρησε σε ανάλυση των τριών νομοσχεδίων που θα κατατεθούν στην Βουλή για συζήτηση λέγοντας συγκεκριμένα ότι προνοούν μεταξύ άλλων την δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής» και την ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων.

Επίσης, προβλέπουν την εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, αλλά και την εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε δηλώσεις εξάλλου μετά την συνεδρία ο κ. Πετρίδης, τόνισε ότι στόχος των νομοσχεδίων είναι να γίνεται αντικειμενική μοριοδότηση μέσω εξετάσεων, μέσω της πείρας που έχει κάποιος και των επιπρόσθετων προσόντων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η παραγωγικότητα της δημόσιας υπηρεσίας και να παταχθούν φαινόμενα ρουσφετιού και διαφθοράς.

«Δεν φτάνει μόνο να μιλάμε για τη διαφθορά. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο απόλυτα συναφές με την πάταξη της διαφθοράς. Άρα θεωρώ ότι αυτός ο πυλώνας είναι πάρα πολύ σημαντικόςόφελος στους πολίτες», κατέληξε ο Υπουργός.

Στο σωστό δρόμο τα νομοσχέδια

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου από την πλευρά του, αφού χαιρέτησε την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΠΑΣΥΔΥ και υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση της δημόσια υπηρεσίας δεν τελειώνει σήμερα, προσθέτοντας πως παγκοσμίως είναι μια προσπάθεια που είναι σε συνεχή εξέλιξη.

Πρόσθεσε ότι η υιοθέτηση των νομοσχεδίων θα προσφέρει σύγχρονα εργαλεία σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής και ανέλιξης του προσωπικού στην δημόσια υπηρεσία, εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις πλείστες προηγμένες χώρες.

Εκπρόσωποι υπουργείων, υπηρεσιών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΑΣΔΥΚ τάχθηκαν υπέρ της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, δηλώνοντας ότι τα νομοσχέδια είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα και πως έχουν επιτευχθεί σημαντικές αλλαγές.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ Γιώργος Παπαγεωργίου ανέφερε κατά τη συνεδρία ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής οπλίζει την Επιτροπή με σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε πλείστες  προηγμένες χώρες, προάγοντας την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και την εμπειρία. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι θα μειωθούν οι προσφυγές εναντίον προαγωγών, αφού αυτές θα γίνονται μέσα από αντικειμενικές διαδικασίες. 

Ζητούνται εξαιρέσεις από ρυθμίσης διατμηματικής προαγωγής

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκαν αντιδράσεις που αφορούν τις ρυθμίσεις διατμηματικής προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών με επιστολή του γενικού διευθυντή του Κορνήλιου Κορνηλίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή μεταφέρει την επιθυμία οι θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας να εξαιρεθούν από πρόνοιες της υπό συζήτησης νομοθεσίας και να περιληφθούν στην κατηγορία των εξειδικευμένων θέσεων .

Επίσης σε ότι αφορά την πρόνοια που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης υποψηφίων γιο Προαγωγή, Διατµηµατική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019» για επιλογή του καταλληλότερου για την κάθε θέση υποψηφίου, μεταξύ άλλων, µέσω Εξεταστικών Κέντρων που θα καθορίζονται οπό την ΕΔΥ, το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι λόγω της εξειδικευμένης φύσης των καθηκόντων των µελών της εξωτερικής υπηρεσίας η ευθύνη για τη διεξαγωγή οποιοσδήποτε εξέτασης για διορισμό ή προαγωγή σε οποιαδήποτε θέση, θα πρέπει να ανήκει στο ίδιο.

Σημειώνει ότι, µε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εξωτερική υπηρεσία της Δημοκρατίας, την ευθύνη τόσο της ετοιμασίας και της αξιολόγησης όσο και της εν γένει διοργάνωσης του ειδικού γραπτού διαγωνισμού για διορισμό ή προαγωγή σε οποιαδήποτε θέση, έχει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος εμφανίσθηκε εκτάκτως ενώπιον της Επιτροπής, ζήτησε την εξαίρεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από πρόνοιες του νομοσχεδίου για τη Διατµηµατική Προαγωγή, καθώς όπως είπε δημιουργούνται προβλήματα προς την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας του.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι λόγω της φύσης των εργασιών της υπηρεσίας σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος διεκδικεί θέση σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου, αποσύρεται από την ομάδα ελέγχου που εξετάζει την συγκεκριμένη υπηρεσία. Έφερε ως παράδειγμα εργαζόμενο ο οποίος ζήτησε μετάθεση σε δήμο και είπε ότι απομακρύνθηκε από τους ελέγχους στο συγκεκριμένο δήμο.

Είπε ότι με την διατμηματική θα υπάρχει μια συνεχής κινητικότητα υπαλλήλων και ένα συνεχές άνοιγμα θέσεων, κάτι που σήμερα δεν είναι σύνηθες, καθώς όπως είπε οι θέσεις Α13 είναι κλειστές. Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε με την εναλλαξιμότητα στο δημόσιο, στο ενδεχόμενο εφαρμογής του στην Ελεγκτική Υπηρεσία καταργεί το κανόνα δεοντολογίας, που προκύπτει από τα διεθνής πρότυπα.

Πρόσθεσε ότι 91% των εργαζομένων στην Ελεγκτική Υπηρεσία συμφώνησαν να εξαιρεθούν και να μην μπορούν να κάνουν αιτήσεις σε άλλες υπηρεσίες και ούτε όμως να μπορούν άλλοι να διεκδικήσουν προαγωγές στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Ο υπουργός Οικονομικών συμφώνησε ότι είναι δυνατό να υπάρχει μια σύγκρουση στα καθήκοντα και είπε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία θα πρέπει να βρει μια ρύθμιση που θα ικανοποιεί και την ΕΔΥ.

Τοποθετήσεις κομμάτων

 Η πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου μιλώντας στην Επιτροπή εξέφρασε ικανοποίηση για της σύγκληση απόψεων για τα θέματα της μεταρρύθμισης κάτι που φαινόταν αδύνατο τον Οκτώβριο του 2019, ενώ εξέφρασε λύπη για το γεγονός ότι σήμερα συζητούμε νομοσχέδια που αποτελούσαν μνημονική υποχρέωση. Η καθυστέρηση των οκτώ ετών είπε δεν αποτελεί τιμή για κανέναν. Πρόσθεσε ότι η κοινωνία αναμένει η μεταρρύθμιση να σημαίνει μια πιο γρήγορη απλή, διαφανή και εύχρηστη στον πολίτη παροχή υπηρεσιών.

 Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι πρόκειται για μια συλλογική αποτυχία ότι τόσα χρόνια δεν είχαν καταφέρει να ψηφίσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρόσθεσε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συλλογική επιτυχία και στην πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού εκσυγχρονιστικού βήματος, ενώ επεσήμανε πως δεν υπάρχει τέλεια μεταρρύθμιση, ενώ είπε ότι δεν συμφωνεί σε αιτήματα εξαίρεσης σε υπουργεία.

 Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι  αυτά τα νομοσχέδια  δεν αποτελούν μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας κι ότι όπως και ο ίδιος ο Υπουργός έχει παραδεχτεί, αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι, που έχει σχέση με τις προαγωγές και τις αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου χαρακτήρισε θετικό το γεγονός  πως υπάρχει κινητικότητα για το θέμα, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει έντονη καχυποψία και δυσπιστία από την κοινωνία για την δημόσια υπηρεσία και όχι άδικά, λόγω της νοοτροπίας που υπάρχει στη Δημόσια Υπηρεσία.  Προφανώς, πρόσθεσε και με τα συγκεκριμένα νομοσχέδια δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για θεαματικά άμεσα αποτελέσματα στην κοινωνία και συμπλήρωσε ότι η προσπάθεια για μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να σταματήσει με τα τρία νομοσχέδια.

 Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη της συζήτησης για τα πολύ σημαντικά νομοσχέδια. «Το κράτος πρέπει να μετεξελιχθεί σε τόπο προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας, και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές. Θα πρέπει να προωθηθούν βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στην κρατική μηχανή έτσι που να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργεί με ταχύτητα, ποιότητα, αποτελεσματικότητα και πιο χαμηλό κόστος ξεπερνώντας γραφειοκρατικές και άλλες αγκυλώσεις και να μετατραπεί σε ένα ισχυρό αναπτυξιακό μοντέλο», είπε.

 Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης χαιρέτισε το θετικό πνεύμα στην Επιτροπή και επιφυλάχθηκε όσον αφορά το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα τους αποσταλεί τις επόμενες μέρες. Πρόσθεσε ότι το θέμα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά τη νοοτροπία από την οποία διακατέχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι με τελικό αποδέκτη την εξυπηρέτηση του απλού πολίτη. Παράλληλα είπε ότι κατανοεί πλήρως το θέμα που τέθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή και εξέφρασε την ελπίδα να συζητηθεί τις επόμενες μέρες και να γίνει αποδεκτό.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση του κ. Πετρίδη στην επιτροπή Οικονομικών για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.

Της Ελένης Χαραλάμπους