You are here

Μηδενικές αυξήσεις, νέο σχέδιο σύνταξης σε ημικρατικούς

29/11/2021 07:31

Μηδενικές μισθολογικές αυξήσεις προβλέπει η νέα τριετής συλλογική σύμβαση (2019, 2020, 2021) η οποία αφορά στους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch από πηγές του υπουργείου Οικονομικών και των εμπλεκόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, η συλλογική σύμβαση στους ημικρατικούς οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει ως βάση τη δομή της συμφωνίας πλαίσιο, η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ του συνδικαλιστικού κινήματος και του υπουργείου Οικονομικών τον Μάιο του 2017.

Η συμφωνία πλαίσιο έχει λήξει τον Δεκέμβριο του 2018. Έκτοτε δεν είχε συνομολογηθεί συλλογική σύμβαση και είναι για αυτό που τα έτη 2019, 2020, 2021 καλύπτονται αναδρομικά με την αποδοχή των συντεχνιών να μην παραχωρηθούν αυξήσεις.

Σημείο αναφοράς στη σύμβαση, αποτελεί η θέσπιση νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου, στη βάση αυτού που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλειστού πυρήνα της δημόσιας υπηρεσίας (ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμος Αστυνομίας και Σύνδεσμος Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς).

Στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λήφθηκαν υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες που άπτονται των ασφαλιστικών σχεδίων των εργαζομένων στους ημικρατικούς οργανισμούς.

Υβριδικό ταμείο με αμφότερες συνεισφορές

Στην ουσία, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι ένα και υβριδικό καθώς, θα είναι συγκερασμός στοιχείων από τα υφιστάμενα ταμεία προνοίας και των σχεδίων σύνταξης.

Θα καταβάλλονται αμφότερες εισφορές, από τους εργαζόμενους και τους οργανισμούς, ώστε να μην μεταφέρεται το σύνολο της δαπάνης για συνταξιοδοτικά ωφελήματα, στις επόμενες γενεές, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες με τα συνταξιοδοτικά σχέδια στη δημόσια υπηρεσία.

Ο πρακτικός τρόπος της αμοιβαίας συνεισφοράς θα καθοριστεί από κοινού στη συνέχεια. 

Προς το σκοπό αυτό θα ετοιμαστεί  σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα παραπεμφθεί στη βουλή

Σημειώνεται ότι στα υφιστάμενα μέλη των ταμείων προνοίας, είτε αυτά αφορούν εργαζόμενους των ημικρατικών οργανισμών, είτε εργαζόμενους στις τοπικές αρχές, θα δοθεί το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα υιοθετήσουν το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο ή αν θα παραμείνουν στο υφιστάμενο σχέδιο.

Καινοτομία η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης

 Οι συνδικαλιστές, χαρακτηρίζουν ως καινοτομία την πρόνοια που προβλέπεται στη νέα συλλογική σύμβαση, βάσει της οποίας θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης του συνταξιοδοτικού σχεδίου.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν λειτουργοί του κράτους και εκπροσώπων των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων του τόπου ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ.

Είναι σημαντικό για το συνδικαλιστικό κίνημα ότι όλοι οι νεοεισερχόμενοι θα εντάσσονται απευθείας στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο. 

 Στη συλλογική σύμβαση διασφαλίζεται επίσης ότι το σχέδιο θα καλύπτει αναδρομικά όλη την επαγγελματική διαδρομή των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν αναδρομικά και σταδιακά τις συνεισφορές τους.

Το ίδιο δεσμεύεται να πράξει και ο εργοδότης τους.

Τι λένε οι συντεχνίες για τις μηδενικές αυξήσεις

Με τη λήξη της συμφωνίας πλαίσιο στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, που εκπροσωπούν τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων στους ημικρατικούς οργανισμούς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκίνησαν στις αρχές του 2019 απευθείας διαπραγματεύσεις με τις διευθύνσεις των ημικρατικών οργανισμών και των τοπικών αρχών για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Τα δύο μέρη είχαν φτάσει πολύ κοντά στη συνομολόγησης της σύμβασης, ωστόσο, η πανδημική κρίση που ακολούθησε, ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ξανάρχισαν περί τα μέσα του τρέχοντος έτους.

 Εκπρόσωποι των συντεχνιών ανέφεραν στη StockWatch ότι η απόφαση να αποδεχθούν μηδενικές μισθολογικές αυξήσεις, είναι οι ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία από την πανδημική κρίση και της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών.

Επιπρόσθετα, σημείωσαν ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στον ημιδημόσιο τομέα, έλαβε υπόψη του ότι είναι σε εξέλιξη η σταδιακή αποκατάσταση των αποκοπών των μισθών που είχαν επιβληθεί από το 2012 και συνεχίστηκαν εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης το 2013 μέχρι το 2017.

Η ρύθμιση της σταδιακής μείωσης των αποκοπών ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου του 2023. .

Σημείωσαν επίσης ότι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, επανήλθαν οι ετήσιες προσαυξήσεις και η καταβολή της ΑΤΑ στο πλαίσιο της φόρμουλας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Η ΑΤΑ παραχωρείται σε ποσοστό 50% του πληθωρισμού και η αναπροσαρμογή της διασυνδέεται με την πορεία της οικονομίας, αφού λαμβάνεται υπόψη η πορεία της οικονομίας το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου. 

Η συνομολόγηση της νέας συλλογικής σύμβασης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αναμένεται να υπογραφεί εντός των ημερών.

Oι συντεχνίες υποδεικνύουν ότι μέσα από τη νέα συλλογική σύμβαση επαναβεβαιώνεται ο σημαντικός ρόλος του θεσμού των ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου.

Ανώτατη πηγή του ΥΠΟΙΚ σχολίασε στη StockWatch: «Αυτός είναι υπεύθυνος συνδικαλισμός».

Του Λεύκου Χρίστου