You are here

Δικάζεται η Κύπρος λόγω αμέλειας αρμοδίων

09/11/2020 07:17

Οι αρμόδιες υπηρεσίες φαίνεται πως αγνόησαν τα προειδοποιητικά μηνύματα που λάμβαναν τόσο από τις ευρωπαϊκές αρχές, όσο και από τη βουλή, πριν την απόφαση της ευρωπαϊκής επιτροπής να παραπέμψει την Κύπρο στο δικαστήριο της ΕΕ για μη έγκαιρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία για το επαγγελματικό απόρρητο.

Σε σημείωμα της υπηρεσίας ευρωπαϊκών υποθέσεων προς τα μέλη της επιτροπής εμπορίου, σημειώνεται πως η προθεσμία εναρμόνισης με την εν λόγω Οδηγία ήταν η 9η Ιουνίου 2018.

Προστίθεται ότι η βουλή, στο πλαίσιο του ελέγχου που πραγματοποιεί ανά δίμηνο, είχε αποστείλει επιστολή προς την εκτελεστική εξουσία με σχετική υπόμνηση στις 3 Ιουλίου 2018.

Όπως αναφέρεται, με βάση ενημέρωση από τη γενική γραμματεία ευρωπαϊκών υποθέσεων του υπουργείου εξωτερικών τον Οκτώβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη προς τη Δημοκρατία στις 26/7/2019.

Ωστόσο, επί του παρόντος, εξακολουθεί να μην έχει κατατεθεί σχετικό εναρμονιστικό νομοσχέδιο στη βουλή.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο φέρει τίτλο «ο περί της προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους νόμος του 2019», βρισκόταν στη νομική υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο κατά τον Οκτώβριο του 2019, ενώ το αρμόδιο τμήμα είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Χρόνιο το πρόβλημα καθυστερήσεων στην εναρμόνιση

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά της υπουργού εμπορίου Νατάσας Πηλείδου στην επιτροπή εμπορίου, πολλά είναι τα νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον της νομικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα ανάλογο θέμα καθυστερήσεων στην προώθηση εναρμονιστικών νομοσχεδίων να αντιμετωπίζουν σχεδόν όλα τα υπουργεία.

Η αναφορά της κ. Πηλείδου, προέκυψε ως απάντηση στις επικρίσεις βουλευτών όλων των κομμάτων, αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην κατάθεση εναρμονιστικών νομοσχεδίων.

Βουλευτές τόνισαν πως πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και στους δημόσιους λειτουργούς που είναι υπεύθυνοι για την ετοιμασία των νομοσχεδίων, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί μετά από μήνες καθυστερήσεων, η βουλή να καλείται να εγκρίνει εναρμονιστικές ρυθμίσεις υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Ζητά χρηματικές κυρώσεις η Κομισιόν

Η Κομισιόν αποφάσισε στις 30 Οκτωβρίου, να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, λόγω παράλειψης κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, των ενωσιακών κανόνων περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών (οδηγία 2016/943).

Σημειώνεται πως η οδηγία, γνωστή και ως οδηγία για το εμπορικό απόρρητο, εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού απορρήτου σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου.

Προστίθεται πως μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, η Κύπρος δεν είχε κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, ενώ η προθεσμία που είχε καθοριστεί στην οδηγία έληξε στις 9 Ιουνίου 2018.

 Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019.

«Καθώς οι κυπριακές αρχές δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ», σημειώνεται.

Τι προβλέπει η οδηγία

Όπως διευκρινίζεται, ιστορικό εμπορικό απόρρητο είναι κάθε πολύτιμη πληροφορία για μια επιχείρηση η οποία θεωρείται εμπιστευτική και παρέχει στην εν λόγω επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/943 περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) εναρμονίζει τον ορισμό του εμπορικού απορρήτου σύμφωνα με υφιστάμενα διεθνή δεσμευτικά πρότυπα.

Καθορίζει, επίσης, τις σχετικές μορφές υπεξαίρεσης και διευκρινίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αντίστροφη μηχανική και η παράλληλη καινοτομία, δεδομένου ότι τα εμπορικά απόρρητα δεν αποτελούν μορφή αποκλειστικού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Χωρίς να θεσπίζουν ποινικές κυρώσεις, οι κανόνες εναρμονίζουν τα αστικά μέσα με τα οποία τα θύματα της υπεξαίρεσης εμπορικού απορρήτου μπορούν να ζητήσουν προστασία, όπως είναι: Η παύση της παράνομης χρήσης και περαιτέρω αποκάλυψης υπεξαιρεθέντων εμπορικών απορρήτων· η απομάκρυνση από την αγορά εμπορευμάτων που έχουν κατασκευαστεί βάσει εμπορικού απορρήτου το οποίο αποκτήθηκε παράνομα· το δικαίωμα αποζημίωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την παράνομη χρήση ή αποκάλυψη του υπεξαιρεθέντος εμπορικού απορρήτου.

Της Μαρίας Χαμπή