You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: Αποτελέσματα έτους 2011

Αποτελέσματα έτους 2011

To 2011, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε Ευρώ 3,6 εκατ., όσο και κατά την προηγούμενη χρήση, μετά και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως του 2009 (Ν. 3845/2010). Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,7 εκατ. έναντι Ευρώ 12,5 εκατ. το 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.
Thursday, 8 March, 2012 - 17:47